Polityka cookies

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. [dalej RODO] informujemy, iż:
1.            Administratorem Pani/Pana danych jest F.G.P. „PeMa” S.C. P.Cichórz, M.Witkowska-Cichórz z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Ogrodowa 21, 34-730 Mszana Dolna.
2.            Inspektorem Danych /osobowych jest Joanna Chorabik, e-mail: manager@firmapema.pl.
3.            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, usług konferencyjnych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usług dla celów podatkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa.                  `
W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera F.G.
P. „PeMa” S.C., administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.
4.            Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.   `
Podstawą prawną przetwarzania danych gościa w celu wysyłki newslettera F.G.P. „PeMa” S.C. jest zgoda gościa na podstawie art. 6. Ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
5.            Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom księgowymi kadrowym, gabinetom kosmetologicznym, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
6.            Pani/Pana dane będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera – przez okres ważności zgody na ten cel; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
7.            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt:manager@firmapema.pl
8.            Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.            Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
10.          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędny do zawarcia umowy o usługi hotelarskie, usługi konferencyjne, usługi gastronomiczne.
11.          W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt: manager@firmapema.pl
12.          Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.